GECELERDE

Ey dide nedir uyku, gel uyan gecelerde
Kevkeblerin et seyrini, seyrân gecelerde

Bak hey’et-i âlemde, bu hikmetleri seyr et
Bul Sâni’ini, ol O’na hayrân gecelerde

Çün gündüz olursun nice ağyâr ile gafil
Koy gafleti dildârdan utan gecelerde

Gafletle uyumak ne revâ abd-i hakîre
Şefkatle nidâ eyleye Rahmân gecelerde

Cümle geceyi uyuma, Kayyûm’u seversen
Tâ hayy olasın Hayy ile ey cân gecelerde

Âşıklar uyumaz gece, sen hem uyuma kim
Gönlün gözüne görüne cânân, gecelerde

Dil, Beyt-i Hüdâ’dır, anı pâk eyle sivâdan
Kasrına nüzûl eyler o Sultân, gecelerde

Az ye, az uyu, hayretle var fâni ol andan
Bul cân-ı bekâ ol ona mihmân gecelerde

Allah için ol halka mukârin, gece gündüz
Ey Hakkı, nihân-ı aşk oduna yan gecelerde

Marifetneme

Gecelerde

Ey göz, nedir uyku? Gel uyan gecelerde.
Yıldızları seyr et, seyran gecelerde.

Bak, âlemin manzarasında bu hikmetleri seyr et.
San’atkârını bul da ol O’na hayran, gecelerde.

Çünkü, gündüz nice ağyar ile gafil olursun.
Gafleti bırak da sevgiliden utan gecelerde.

Gafletle uyumak yakışır mı bu âciz kula.
Ki, şefkatle nidâ eyliyor Rahmân, gecelerde.

Bütün geceyi uyuma, Kayyûm’u seversen;
Tâ ki diri olasın; Hayy ile ey cân, gecelerde.

Âşıklar uyumaz gece, hem sen de uyuma
Gönül gözüne görünür cânan gecelerde.

Gönül Mevlâ’nın evidir, onu temizle gayrısından.
Sarayına gelir, o Sultan, gecelerde.

Az ye, az uyu, hayrete var; fani olandan vazgeç.
Ebedi olanı bul. O’na misafir ol gecelerde.

Allah için gece gündüz yakın ol halka.
Ey Hakkı! Gizli aşk ateşine yan gecelerde.